Välkommen till Sparbyrån

Din ekonomiska rådgivare

 

Sparande

Sparande

Som anknutet ombud till Nord Fondkommission och med anledning av Finansinspektionens beslut att återkalla Nord Fondkommissions tillstånd,Kan vi inte längre tillhandahålla tjänster som investeringsrådgivning avseende finansiella instrument. Beslutet påverkar inte den verksamhet och de tjänster vi tillhandahåller inom försäkring och försäkringsdistribution.

Fondutbud

Se mer information angående Nord Fondkommission genom att trycka på länken nedan:

Länk till Nordfk

Vill du veta mer om vad vi kan hjälpa dig med?

 

Läs mer