Aktivt globalt förvaltade portföljer med lägre risk och högre avkastning

Genom ett samarbete med Nord Fondkommission så har vi några av marknadens mest konkurrenskraftiga portföljer Klicka här för att läsa mer om portföljerna

Som anknutet ombud till Nord Fondkommission och med anledning av Finansinspektionens beslut att återkalla Nord Fondkommissions tillstånd,Kan vi inte längre tillhandahålla tjänster som investeringsrådgivning avseende finansiella instrument. Beslutet påverkar inte den verksamhet och de tjänster vi tillhandahåller inom försäkring och försäkringsdistribution.

Se mer information genom att trycka på länken nedan:

Länk till Nordfk