Aktivt globalt förvaltade portföljer med lägre risk och högre avkastning

Genom ett samarbete med Nord Fondkommission så har vi några av marknadens mest konkurrenskraftiga portföljer Klicka här för att läsa mer om portföljerna

Som rådgivningsföretag och som rådgivare får man ofta höra att fonder som en potentiell kund ska investera i ska vara billig, till och med gratis. Till höger ser ni en 5-årsgraf som visar att det finns förvaltningar trots en avgift som är betydligt bättre. I detta exempel så har förvaltningarna en dubbelt så hög avkastning jämfört med en indexfond.

 

Det vi har beskrivit innan i vår rådgivningsmodell, som sker under vårt andra informationsmöte här på Sparbyrån så analyserar vi dina befintliga innehav. Detta genom en så kallad riskjusterad avkastning. Detta görs enkelt med hjälp av ett verktyg som är gratis för alla att använda. Företaget heter morningstar. Här är länken dit: Länk till Morningstar

Här kan du som sagt jämföra de fonder som du har idag, fått råd om och se hur de har presterat under 1 vecka, 1 mån, i år, 1 år, 3 år, 5 år, 10 år. Man kan titta på hur kostnads strukturen ser ut i respektive fond samt hur risk nivåerna är. Detta ger ett gott omdöme om hur dina innehav har presterat.

Här nedan kan du se fyra stycken modellportföljer som värdepappersbolaget nordfk har satt samma. Nordfk är det bolag som vi är anknutet ombud till. De är indelade i fyra stycken olika risknivåer allt för att göra det så smidigt och enkelt för dig att välja. Utöver detta kan vi erbjuda 1000-tals fonder via den plattform som nordfk arbetar på. För mer information om nordfk tryck på länken nedan:Länk till Nordfk

Är indexfonder verkligen bättre ?
Fondportfölj Varlig

Fondportfölj Varlig

Portföljen har en volatilitet som ligger mellan 0.5 % och 2 % vilket motsvarar en låg risk (ESMA 2 av 7). Förväntad avkastning i lnje med eller aningen bättre än ett räntekonto. Investeringshorisonten är kort – lång sikt.

Fondportfölj Måttlig

Fondportfölj Måttlig

Portföljen har en volatilitet som ligger mellan 2 % och 5 % vilket motsvarar en låg till medel risk (ESMA 3 av 7). Förväntad avkastning är något högre än ett räntekonto och slår eventuellt inflationen. Investeringshorisonten är kort/medel – lång sikt.

Fondportfölj Vågsam

Fondportfölj Vågsam

Portföljen har en volatilitet som ligger mellan 5 % och 10 % vilket motsvarar en låg till medel risk (ESMA 4 av 7). Den förväntadde avkastning är genomsnittlig och högre än ett räntekonto samt inflation. Investeringshorisonten är medel – lång sikt.

Fondportfölj Tapper

Fondportfölj Tapper

Portföljen har en volatilitet som ligger mellan 10 % och 15 % vilket motsvarar medel till hög risk (ESMA 5 av 7). Förväntad genomsnittlig avkastning är över normal avkastning och högre än räntekonto eller inflation. Investeringshorisonten är lång sikt.