Juridisk information

Sparbyrån AB styrs av ett antal olika lagar och förordningar, såsom lagen (2018:1219) om försäkringsdistribution, samt Finansinspektionens föreskrifter FFFS (2018:10) om försäkringsdistribution.

För att bedriva vår typ av verksamhet ställs en rad krav på oss som bolag, men även på våra enskilda medarbetare. Det innebär bland annat att den som arbetar med rådgivning ska ha relevant kunskap och kompetens inom det man förmedlar och ger råd kring.

Samtliga rådgivare på Sparbyrån har genomgått erforderliga utbildningar och besitter den erfarenhet som krävs.

Sparbyrån AB - Hjerta Odenplan

Odengatan 16, Bv
114 24 Stockholm

Kontakt

Du når oss via

08 518 366 10
info@sparbyran.se
Mån-Tors: 09.00-17.30

Fredag: 09-00-16:30