Vi kartlägger dina målsättningar,

önskemål och hur din riskprofil ser ut

Sparbyrån Rådgivning

På Sparbyrån får du rådgivning inom de allra flesta typer av finansiella produkter så som fonder & traditionell livförvaltning, inom ramen för tjänstepensioner, pensionsförsäkringar och kapitalförsäkringar.  Sparbyrån kommer redan på vårt första möte att påbörja det som är vår rådgivningsmodell det vill säga samla information ta reda på vilken typ av sparare du är samt övrig information som är nödvändig i vår rådgivningsmodell. Det är allt ifrån placeringshorisont, risknivå, och vad du har tänkt göra med dina pengar och vilka drömmar du vill förverkliga. Du får på detta möte också förköpsinformation om Sparbyrån samt  även övrig information som behövs för vårt nästa möte. Till nästa möte så kommer din rådgivare på Sparbyrån AB att ha ett skriftligt förslag samt ha all nödvändig förköpsinformation tillgänglig så att du efter detta möte kan ha en bra möjlighet att läsa igenom förslaget till det tredje mötet och kan ställa de frågor till rådgivaren som du behöver ha svar på innan du fattar ett rationellt beslut. Efter detta möte bokar du in ett fjärde möte med din rådgivare och vi hoppas här att du nu är mogen att ta ett beslut angående ditt sparande och inleda ett samarbete och göra klart affären. Vi jobbar sedan proaktivt med löpande uppföljningsmöten för att försäkra oss om att hela tiden uppdatera ditt sparande om det sker förändringar i din ekonomi eller i omvärlden som ger anledning att förändra något i ditt sparande.

Vi hjälper dig att planera ditt sparande utifrån flera viktiga aspekter så som spartid, risknivå, familjesituation, erfarenhet och kunskap. Vi har idag ett av marknadens största utbud att välja mellan till dig som kund då vi samarbetar med många av marknadens största och bästa aktörer både inom fonder och försäkring, detta genom vårat breda samarbete med Sveriges största försäkringsbolag. Där ibland Folksam, Skandia, SPP, Danica, Länsförsäkringar, Movestic, AMF, SEB. Samt vårt djupgående samarbete med värdepappersbolaget Alpcot AB.

Vi hälsar dig varmt välkommen att boka in ett möte med oss och ser fram emot ett långvarigt framgångsrikt samarbete.